Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

55%

12°

-

10

Mars

58%

15°

-

9

April

59%

18°

-

11

Maj

61%

22°

-

11

Juni

66%

27°

-

10

Juli

74%

31°

-

7

Augusti

72%

30°

-

7

September

64%

26°

-

8

Oktober

58%

20°

-

9

November

48%

14°

-

10

December

43%

-

10