Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

13

Februari

50%

11°

-

12

Mars

53%

14°

-

11

April

52%

16°

-

12

Maj

56%

20°

-

12

Juni

63%

25°

-

11

Juli

72%

29°

-

8

Augusti

71%

28°

-

8

September

62%

25°

-

8

Oktober

55%

19°

-

10

November

45%

13°

-

11

December

40%

-

12