Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

11

Februari

53%

11°

-

10

Mars

56%

14°

-

10

April

57%

17°

-

12

Maj

59%

21°

-

12

Juni

64%

26°

-

11

Juli

74%

30°

-

8

Augusti

72%

29°

-

8

September

63%

25°

-

9

Oktober

57%

19°

-

10

November

48%

13°

-

10

December

43%

-

11