Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

11

Februari

52%

10°

-

10

Mars

55%

13°

-

10

April

55%

15°

-

12

Maj

57%

20°

-

13

Juni

62%

24°

-

11

Juli

72%

28°

-

8

Augusti

69%

27°

-

8

September

62%

24°

-

9

Oktober

57%

18°

-

10

November

47%

11°

-

10

December

41%

-

10