Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

44%

-

13

Mars

47%

-

13

April

46%

-

16

Maj

48%

12°

-

16

Juni

56%

18°

-

14

Juli

66%

22°

-

11

Augusti

64%

21°

-

11

September

58%

18°

-

11

Oktober

51%

12°

-

12

November

43%

-

13

December

39%

-

13