Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

11

Februari

50%

-

10

Mars

51%

12°

-

10

April

50%

14°

-

12

Maj

54%

19°

-

13

Juni

61%

24°

-

12

Juli

74%

29°

-

8

Augusti

73%

28°

-

7

September

62%

24°

-

9

Oktober

56%

18°

-

10

November

49%

12°

-

10

December

41%

-

10