Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

50%

-

11

Mars

54%

12°

-

11

April

54%

14°

-

13

Maj

55%

18°

-

14

Juni

61%

23°

-

12

Juli

70%

27°

-

9

Augusti

68%

26°

-

9

September

61%

23°

-

10

Oktober

55%

17°

-

10

November

46%

11°

-

11

December

41%

-

11