Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

50%

10°

-

11

Mars

53%

13°

-

11

April

53%

15°

-

13

Maj

56%

20°

-

13

Juni

63%

25°

-

11

Juli

72%

29°

-

9

Augusti

70%

28°

-

8

September

62%

24°

-

9

Oktober

55%

18°

-

11

November

46%

12°

-

11

December

41%

-

12