Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

12

Februari

47%

10°

-

12

Mars

49%

13°

-

10

April

48%

15°

-

12

Maj

55%

20°

-

13

Juni

63%

25°

-

11

Juli

75%

30°

-

8

Augusti

74%

29°

-

7

September

62%

25°

-

8

Oktober

54%

19°

-

10

November

45%

12°

-

11

December

41%

-

11