Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

11

Februari

54%

11°

-

10

Mars

55%

14°

-

10

April

55%

16°

-

11

Maj

57%

20°

-

12

Juni

63%

25°

-

10

Juli

73%

29°

-

7

Augusti

71%

28°

-

7

September

62%

25°

-

8

Oktober

58%

19°

-

10

November

52%

13°

-

10

December

46%

-

10