Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

15°

15°

13

Februari

55%

16°

15°

12

Mars

57%

18°

15°

11

April

56%

19°

16°

10

Maj

66%

23°

17°

8

Juni

72%

27°

20°

5

Juli

78%

31°

22°

3

Augusti

76%

31°

24°

3

September

66%

28°

22°

4

Oktober

61%

23°

20°

9

November

56%

18°

17°

11

December

54%

15°

16°

12