Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

14

Februari

51%

-

14

Mars

54%

11°

-

13

April

52%

13°

-

14

Maj

62%

18°

-

12

Juni

71%

24°

-

8

Juli

80%

29°

-

5

Augusti

78%

29°

-

5

September

67%

24°

-

7

Oktober

60%

17°

-

11

November

55%

11°

-

13

December

52%

-

14