Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

13

Februari

53%

10°

-

13

Mars

55%

12°

-

12

April

53%

14°

-

13

Maj

63%

19°

-

11

Juni

71%

24°

-

7

Juli

79%

29°

-

4

Augusti

77%

29°

-

4

September

66%

25°

-

6

Oktober

60%

18°

-

10

November

56%

12°

-

12

December

53%

-

13