Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

16°

16°

13

Februari

54%

16°

16°

12

Mars

60%

18°

16°

10

April

62%

19°

16°

10

Maj

69%

22°

17°

7

Juni

72%

25°

19°

4

Juli

78%

28°

21°

1

Augusti

79%

28°

22°

1

September

70%

27°

21°

3

Oktober

64%

23°

20°

9

November

56%

19°

18°

12

December

53%

16°

17°

13