Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

12

Februari

48%

-

11

Mars

46%

11°

-

12

April

44%

12°

-

13

Maj

45%

16°

-

13

Juni

50%

20°

-

11

Juli

61%

24°

-

8

Augusti

57%

24°

-

10

September

51%

21°

-

10

Oktober

50%

16°

-

11

November

49%

12°

-

11

December

48%

-

11