Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

12

Februari

47%

-

11

Mars

45%

-

12

April

43%

-

14

Maj

44%

14°

-

15

Juni

49%

18°

-

13

Juli

60%

22°

-

9

Augusti

56%

21°

-

11

September

52%

18°

-

11

Oktober

50%

14°

-

11

November

48%

-

11

December

46%

-

11