Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

12

Februari

47%

-

11

Mars

45%

-

13

April

42%

-

15

Maj

43%

12°

-

15

Juni

49%

16°

-

13

Juli

60%

21°

-

10

Augusti

56%

20°

-

11

September

52%

17°

-

11

Oktober

50%

12°

-

12

November

48%

-

12

December

46%

-

11