Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

52%

11°

-

10

Mars

54%

14°

-

10

April

54%

16°

-

11

Maj

56%

20°

-

12

Juni

61%

24°

-

11

Juli

70%

28°

-

7

Augusti

66%

27°

-

8

September

60%

24°

-

9

Oktober

56%

19°

-

10

November

47%

13°

-

10

December

42%

-

10