Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-1°

17

Februari

24%

-2°

13

Mars

36%

13

April

44%

11

Maj

54%

13°

10

Juni

57%

18°

12°

10

Juli

52%

20°

17°

12

Augusti

50%

19°

18°

14

September

42%

15°

14°

16

Oktober

31%

10°

10°

15

November

17%

18

December

12%

19