Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-3°

18

Februari

25%

-2°

14

Mars

34%

15

April

42%

12

Maj

50%

16°

11

Juni

54%

20°

13°

12

Juli

50%

21°

17°

14

Augusti

48%

20°

18°

15

September

37%

15°

15°

17

Oktober

29%

10°

11°

16

November

17%

19

December

14%

20