Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

26°

-

12

Februari

32%

26°

-

14

Mars

31%

26°

-

15

April

36%

26°

-

14

Maj

41%

26°

-

9

Juni

44%

26°

-

9

Juli

46%

26°

-

7

Augusti

45%

27°

-

7

September

42%

27°

-

7

Oktober

42%

28°

-

10

November

46%

28°

-

10

December

42%

28°

-

11