Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

31°

-

18

Februari

28%

31°

-

19

Mars

33%

31°

-

20

April

35%

32°

-

15

Maj

28%

31°

-

11

Juni

20%

30°

-

10

Juli

20%

30°

-

5

Augusti

21%

30°

-

4

September

20%

30°

-

5

Oktober

18%

30°

-

5

November

18%

30°

-

4

December

20%

31°

-

7