Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

26°

-

15

Februari

35%

26°

-

15

Mars

35%

26°

-

17

April

41%

26°

-

15

Maj

46%

27°

-

8

Juni

48%

27°

-

5

Juli

50%

27°

-

2

Augusti

49%

28°

-

2

September

46%

28°

-

4

Oktober

47%

28°

-

7

November

50%

28°

-

7

December

45%

28°

-

11