Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

20°

-

13

Februari

35%

20°

-

14

Mars

32%

20°

-

16

April

32%

20°

-

18

Maj

38%

21°

-

16

Juni

40%

20°

-

13

Juli

47%

21°

-

9

Augusti

46%

21°

-

8

September

40%

21°

-

11

Oktober

38%

21°

-

16

November

38%

20°

-

17

December

40%

20°

-

14