Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

26°

-

19

Februari

32%

26°

-

19

Mars

33%

26°

-

21

April

37%

26°

-

18

Maj

41%

27°

-

11

Juni

44%

26°

-

8

Juli

46%

27°

-

4

Augusti

45%

28°

-

4

September

41%

28°

-

6

Oktober

43%

28°

-

9

November

47%

28°

-

8

December

42%

27°

-

14