Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

20°

-

14

Februari

37%

20°

-

15

Mars

34%

20°

-

17

April

33%

20°

-

19

Maj

38%

20°

-

17

Juni

40%

19°

-

14

Juli

45%

19°

-

11

Augusti

45%

20°

-

11

September

40%

20°

-

12

Oktober

42%

20°

-

16

November

42%

21°

-

14

December

43%

21°

-

14