Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

12°

-

11

Februari

58%

14°

-

11

Mars

57%

15°

-

11

April

59%

18°

-

10

Maj

65%

22°

-

9

Juni

72%

27°

-

5

Juli

78%

31°

-

2

Augusti

77%

31°

-

3

September

70%

28°

-

6

Oktober

64%

22°

-

8

November

60%

17°

-

11

December

56%

13°

-

11