Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

8

Februari

62%

-

8

Mars

60%

12°

-

9

April

60%

16°

-

9

Maj

64%

21°

-

8

Juni

71%

28°

-

5

Juli

78%

33°

-

3

Augusti

77%

32°

-

4

September

70%

26°

-

6

Oktober

66%

19°

-

6

November

64%

12°

-

8

December

62%

-

9