Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

8

Februari

63%

-

8

Mars

60%

11°

-

9

April

60%

15°

-

9

Maj

64%

21°

-

8

Juni

70%

28°

-

6

Juli

78%

32°

-

3

Augusti

77%

31°

-

4

September

71%

25°

-

6

Oktober

67%

18°

-

6

November

65%

12°

-

7

December

63%

-

8