Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

16°

-

4

Februari

66%

18°

-

4

Mars

65%

21°

-

5

April

68%

25°

-

4

Maj

71%

30°

-

3

Juni

76%

35°

-

2

Juli

81%

39°

-

1

Augusti

81%

38°

-

1

September

75%

33°

-

3

Oktober

70%

27°

-

3

November

66%

21°

-

4

December

64%

17°

-

4