Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

16°

-

2

Februari

73%

19°

-

1

Mars

72%

22°

-

2

April

74%

26°

-

1

Maj

76%

32°

-

1

Juni

79%

37°

-

1

Juli

84%

40°

-

0

Augusti

83%

40°

-

0

September

78%

35°

-

1

Oktober

75%

28°

-

1

November

72%

22°

-

2

December

70%

17°

-

2