Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

28°

26°

14

Februari

62%

28°

26°

11

Mars

62%

29°

26°

11

April

59%

29°

26°

10

Maj

54%

30°

27°

13

Juni

58%

31°

28°

13

Juli

60%

31°

28°

15

Augusti

63%

31°

28°

16

September

59%

31°

29°

16

Oktober

58%

30°

29°

17

November

56%

29°

28°

15

December

52%

28°

27°

15