Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

28°

-

14

Februari

64%

28°

-

11

Mars

64%

29°

-

11

April

60%

30°

-

10

Maj

55%

30°

-

13

Juni

58%

31°

-

13

Juli

59%

31°

-

15

Augusti

63%

31°

-

15

September

58%

31°

-

15

Oktober

58%

31°

-

17

November

59%

29°

-

15

December

55%

28°

-

15