Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

27°

27°

12

Februari

72%

27°

26°

10

Mars

71%

28°

26°

10

April

67%

28°

27°

9

Maj

60%

28°

28°

12

Juni

62%

28°

28°

12

Juli

66%

29°

28°

14

Augusti

67%

29°

29°

14

September

61%

29°

29°

14

Oktober

64%

29°

29°

16

November

71%

28°

28°

14

December

70%

27°

28°

13