Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

28°

27°

18

Februari

63%

29°

26°

14

Mars

63%

29°

26°

15

April

66%

30°

27°

14

Maj

61%

31°

28°

17

Juni

58%

31°

28°

18

Juli

58%

31°

28°

20

Augusti

62%

31°

28°

20

September

59%

31°

29°

22

Oktober

61%

30°

29°

19

November

59%

30°

28°

19

December

58%

29°

27°

19