Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

17

Februari

23%

13

Mars

30%

15

April

41%

13

Maj

48%

14°

10°

12

Juni

46%

18°

14°

11

Juli

45%

19°

17°

14

Augusti

48%

20°

18°

13

September

39%

16°

15°

14

Oktober

31%

12°

12°

15

November

22%

18

December

15%

17