Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

16

Februari

23%

13

Mars

30%

14

April

41%

10°

13

Maj

48%

15°

10°

12

Juni

45%

19°

14°

11

Juli

44%

20°

17°

14

Augusti

47%

20°

18°

12

September

38%

17°

15°

13

Oktober

30%

12°

12°

15

November

22%

17

December

15%

16