Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

16

Februari

24%

13

Mars

31%

14

April

42%

13

Maj

49%

14°

10°

12

Juni

46%

18°

14°

11

Juli

46%

19°

17°

13

Augusti

48%

19°

18°

12

September

40%

16°

15°

13

Oktober

31%

12°

12°

15

November

23%

17

December

15%

16