Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

16

Februari

23%

12

Mars

29%

14

April

40%

10°

13

Maj

46%

15°

10°

12

Juni

44%

18°

14°

11

Juli

42%

20°

17°

13

Augusti

46%

20°

18°

14

September

38%

17°

15°

14

Oktober

30%

12°

12°

16

November

21%

18

December

16%

16