Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

16

Februari

23%

13

Mars

30%

14

April

42%

13

Maj

51%

14°

11

Juni

46%

19°

14°

11

Juli

47%

20°

17°

13

Augusti

50%

20°

17°

13

September

40%

17°

15°

13

Oktober

31%

12°

12°

14

November

23%

17

December

17%

16