Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

16

Februari

24%

13

Mars

31%

14

April

43%

13

Maj

50%

15°

11°

12

Juni

47%

18°

15°

12

Juli

47%

20°

17°

13

Augusti

50%

20°

18°

13

September

40%

16°

15°

14

Oktober

31%

12°

11°

15

November

23%

17

December

16%

16