Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

17

Februari

22%

12

Mars

30%

13

April

40%

11

Maj

45%

14°

10°

11

Juni

46%

18°

14°

11

Juli

46%

20°

16°

11

Augusti

46%

20°

17°

12

September

38%

16°

15°

15

Oktober

29%

12°

12°

16

November

22%

18

December

15%

17