Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

16

Februari

21%

11

Mars

30%

13

April

40%

11

Maj

45%

14°

10°

11

Juni

46%

18°

14°

11

Juli

46%

19°

17°

11

Augusti

46%

19°

17°

12

September

38%

16°

15°

14

Oktober

29%

12°

11°

16

November

22%

17

December

14%

16