Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

16

Februari

22%

13

Mars

30%

14

April

42%

10°

13

Maj

50%

16°

10°

12

Juni

47%

20°

15°

12

Juli

46%

20°

17°

13

Augusti

49%

20°

18°

13

September

40%

17°

15°

14

Oktober

31%

12°

11°

15

November

22%

17

December

15%

16