Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

25

Februari

15%

20

Mars

20%

24

April

24%

19

Maj

23%

17

Juni

22%

11°

17

Juli

19%

12°

10°

19

Augusti

20%

12°

10°

20

September

21%

10°

10°

23

Oktober

16%

25

November

10%

25

December

5%

26