Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-

15

Februari

27%

-

13

Mars

33%

10°

-

15

April

40%

15°

-

14

Maj

44%

19°

-

16

Juni

44%

22°

-

15

Juli

48%

24°

-

14

Augusti

48%

24°

-

14

September

44%

20°

-

12

Oktober

32%

14°

-

13

November

20%

-

15

December

17%

-

15