Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

17

Februari

24%

13

Mars

30%

14

April

41%

13

Maj

49%

15°

10°

12

Juni

46%

19°

15°

13

Juli

45%

20°

17°

14

Augusti

48%

20°

18°

13

September

40%

17°

15°

14

Oktober

32%

13°

12°

14

November

22%

17

December

16%

17