Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

16

Februari

24%

12

Mars

30%

14

April

41%

10°

13

Maj

48%

16°

10°

13

Juni

46%

19°

15°

14

Juli

45%

20°

18°

15

Augusti

48%

21°

18°

14

September

40%

17°

16°

14

Oktober

32%

13°

12°

13

November

21%

16

December

16%

16