Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

15

Februari

24%

12

Mars

30%

14

April

41%

10°

13

Maj

49%

15°

10°

12

Juni

48%

19°

14°

13

Juli

46%

20°

17°

14

Augusti

49%

20°

18°

14

September

41%

17°

15°

13

Oktober

32%

13°

12°

13

November

21%

15

December

16%

16