Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

16

Februari

22%

13

Mars

31%

14

April

40%

11°

12

Maj

48%

17°

11°

12

Juni

47%

20°

15°

13

Juli

46%

21°

18°

14

Augusti

48%

22°

19°

13

September

40%

18°

16°

14

Oktober

31%

12°

12°

13

November

20%

16

December

14%

16